Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy  

 
Mateřská škola ve Stráži nad Ohří má dlouholetou tradici. V roce 1953 byl založen ve Stráži nad Ohří zemědělský útulek pro děti, ze kterého později vznikla jednotřídní mateřská škola. Byla umístěna v budově nynějšího Obecního úřadu. V roce 1976 byla MŠ rozšířena o další oddělení v budově ZŠ, která byla postavena v roce 1909. V roce 1987 se stala v důsledku snížení počtu dětí v obci jednotřídní mateřskou školou, která byla umístěna v budově ZŠ. Od 1.9.1993 byl spojen provoz MŠ a ŠD. V průběhu školního roku 1998 - 1999 došlo ke značnému úbytku dětí v MŠ i v ZŠ a na základě toho byla od 1.9.1999 sloučena MŠ a ZŠ pod ředitelství ZŠ. Během školního roku se situace ještě zhoršila a 31.7.2000 byla ZŠ v obci zrušena a MŠ byla zachována i za cenu finanční dotace, kterou musel OÚ uhradit na ŠÚ Karlovy Vary. Od 1.8.2000 byla zařazena MŠ do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jako samostatný právní subjekt. Od roku 2001 se začala situace zlepšovat a třída byla naplněna na kapacitu 20 dětí. Od 1.9.2010 byla navýšena kapacita MŠ na 23 dětí a od té doby je plně obsazena.
Nyní má mateřská škola ve správě pro svoji činnost prostory v přízemí s vlastním vchodem. Zde se nachází kuchyně, herna, třída, ložnice, tělocvična, hygienické zařízení pro děti a zaměstnance, úklidová místnost a ředitelna. Každý rok obměňujeme zastaralé vybavení moderním nábytkem a pomůckami.
Školní kuchyně je součástí mateřské školy. V současné době je plně zrekonstruovaná.
Jsme jednotřídní mateřská škola s dětmi od 2 do 6 popř. do 7 let. Věkově smíšené prostředí vede k rodinnému způsobu výchovy dětí s maximálním individuálním přístupem. Mladší děti se učí od starších, starší přirozeně pomáhají mladším. Většina dětí je místních, některé dojíždějí z nedalekých obcí: Krásný Les, Boč, Korunní, Ostrov. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti.
Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.00 hodin.
Naše MŠ má 4 zaměstnance.
Spádovou školou je pro nás 5. ZŠ v Ostrově, ale někteří rodiče využívají z důvodu lepšího spojení ZŠ v Perštejně, která spadá pod Ústecký kraj.
Naše obec se nachází mezi Doupovskými a Krušnými horami, její okolí tvoří lesy a louky. Budovu obklopuje rozlehlá zahrada s pískovištěm a zahradní sestavou pro děti. Přestože má jen jednoduché vybavení, poskytuje dětem naprosto nezávadný a bezpečný pobyt.
 
Mateřská škola spolupracuje s OÚ Stráž nad Ohří, Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary, Domem kultury Ostrov, Karlovarskou Korunní kyselkou, Eko-stanicí Ostrov, s místním hasičským sborem.
 

Žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde

 

zpět