Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme:

Uvolňování hravých činností směrem k dětem – přizpůsobeny režimové činnosti
Tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga.
Odbourávání přenosu informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga k dětem, zaměření na prožitkové poznávání
Vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vední
Dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem.
Tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy,
Potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti.
Využívání námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok.
Plánujeme vytvářet různorodé hrací koutky,a tím umožnit dětem výběr činností   podle zájmu a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu ( do roku 2010)
 
Předškoláci se nenudí:
Specifickou částí našeho vzdělávacího programu je práce s předškoláky v heterogenní třídě, kdy i méně zdatní jedinci mohou zažít úspěch při práci s mladšími dětmi, což pozitivně působí na jejich další rozvoj a chuť zdokonalovat se. Úkoly jsou plněny průběžně po celý den v daném tématu ve skupině i s jednotlivci ( v době odpoledního spaní). Náročnost úkolu je volena úměrně zdatnostem a možnostem každého dítěte. Zvláště je kladen důraz na rozvoj jejich schopností pro další vzdělávání.

Profil našeho absolventa:
-    dítě, které dovede vyjádřit svá přání, pocity, potřeby
-    dítě vnímavé,  nesobecké, citlivé ke svému okolí
-    dítě zvídavé, tvořivé, přístupné novým poznatkům.

 

pokračování